Strategic Education Alliance

Het ontstaan van SEA


Het ministerieel vierlandenoverleg heeft in januari 2023 besloten de organisatie van SEA te verstevigen. Het project is omgevormd tot een meerjarig programma, en er is een Koninkrijksbreed programmateam aangesteld, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de ministers vastgestelde adviezen en voorstellen. Daarnaast is de regiegroep vervangen door een adviescommissie. De adviescommissie SEA adviseert gevraagd en ongevraagd het Ministerieel Vierlandenoverleg OCW gevraagd over de ontwikkeling, uitvoering en voortgang van de programma’s van SEA.


Prioriteiten


Priorteiten SEA in 2024

  • Aansluiting voortgezet onderwijs op SEA activiteiten met nadruk op de rol van decanen en mentoren
  • Inventarisatie verbreding MoU’s met buitenlandse instellingen
  • Studentvolgsysteem

meer informatie

organisatie

Nieuws

resultaten

contact