~

Organisatie

Missie

Middels ‘Strategic Education Alliance’ (SEA) is een Koninkrijk breed samenwerkingsprogramma tussen overheids- en onderwijspartijen van de vier landen binnen het Koninkrijk dat zich ten doel stelt het studiesucces van de Caribische student te optimaliseren.

De komende jaren wordt er op een aantal gebieden structureel gewerkt aan de verbetering van studiesucces van de Caribische studenten.

Koninkrijksbeurs
Een uitwisselingsprogramma voor studie of stage binnen het Koninkrijk.

Caribbean Academic Foundation Year
in samenwerking met de universiteiten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt er aan een facultatief voorbereidingsprogramma gewerkt voor leerlingen op alle zes de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.

Arbeidsmarktanalyse en onderwijsaanbod op de Caribische eilanden
de behoefte vanuit de arbeidsmarkt op de eilanden en de aansluiting daarop vanuit het onderwijs wordt in kaart gebracht.

Programmateam SEA

Het programmateam van SEA bestaat uit 5 leden, waarbij elk teamlid een (ei)land vertegenwoordig. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Internationaal Beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Nederland.

-Aruba

-Bonaire, Saba, St. Eustatius

-Curaçao

-Nederland

– Sint Maarten