Persbericht SEA werkconferentie voor studiesucces Caribische studenten 2024

Vandaag en gisteren heeft op CuraƧao de tweede werkconferentie van SEA plaatsgevonden, waarbij alle eilanden in het Caribisch gebied en Nederland vertegenwoordigd waren. SEA, oftewel Strategic Education Alliance, heeft als voornaamste doel het bevorderen van het studie succes en de kansengelijkheid van Caribische studenten.

Gedurende de conferentie zijn verschillende panel- en werksessies gehouden, gericht op het verbeteren van het studiesucces van Caribische studenten. Hierbij stond met name de aansluiting van het voortgezet onderwijs en het mbo/sbo op de drie speerpunten van de SEA centraal, namelijk het faciliteren van mobiliteit voor studenten binnen het Koninkrijk, het bieden van een betere voorbereiding voor studenten die een vervolgopleiding willen beginnen, en het doen van onderzoek naar een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Zowel voortgezet onderwijs scholen als mbo/sbo scholen uit het Caribisch Gebied waren aanwezig, samen met enkele Nederlandse onderwijsinstellingen. Ook studenten uit het gehele Koninkrijk hebben actief deelgenomen aan de werkconferentie; zij leverden een waardevolle bijdrage aan de discussies en activiteiten van SEA.

De werkconferentie van SEA streeft ernaar een platform te bieden voor het delen van kennis, ervaringen en best practices. Het uiteindelijke doel is om het onderwijs te versterken en de kansen voor alle Caribische studenten te vergroten.