De ‘Samenwerkende Hogescholen Nederland’ is een samenwerkingsverband tussen tien hogescholen en heeft als doel het studiesucces van Caribische studenten in Nederland te optimaliseren. De betrokken hogescholen zijn: De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool. Vanuit een gezamenlijke aanpak en integrale benadering worden leerlingen en studenten ondersteund. Thema’s zijn: informatievoorziening, studiekeuze & voorbereiding hbo, ontvangst & begeleiding en taal & culturele sensitiviteit.

Vanuit het samenwerkingsverband werd in november deelgenomen aan een aantal beurzen op de eilanden om de vo-leerlingen, mbo-studenten en hun ouders te informeren over studeren in het algemeen en het studeren in Nederland in het bijzonder. Belangrijke boodschap is dat de hogescholen daar niet aanwezig waren om te werven, maar om een reëel beeld te geven van alles rond het studeren in Nederland en het maken van een goede studie- en schoolkeuze. Dat gaat niet alleen over de juiste opleiding maar vooral ook over de locatie: want wellicht is het beter om in de Caribische regio zelf een opleiding te volgen. Op de beurs zelf werd informatie gegeven over studiekeuze, voorbereiding en praktische zaken. Er waren studiekeuzeadviseurs en studenten aanwezig van alle betrokken hogescholen.

Naast de beurs zijn nog andere activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan informatieavonden voor ouders, decanen overleggen en het geven van workshops op de scholen. De twee workshops die zijn aangeboden zijn: ‘Leven en studeren in Nederland’ (om toekomstig leerlingen een realistisch beeld te geven aan de hand van ervaringen van studenten) en de workshop ‘Studiekeuze’ (om ervoor te zorgen dat leerlingen een weloverwogen studiekeuze maken en zodoende op de juiste plek terecht komen).