Concrete plannen SEA en de beste wensen voor 2023!

Hét hoogtepunt van het afgelopen jaar was de geslaagde werkconferentie “Studiesucces Caribische studenten”, die in september op de universiteit van Aruba plaatsvond. Daar werd op 26 september 2022 ons programma SEA gelanceerd.

De ambitieuze voorstellen  die tijdens de werkconferentie in samenspraak met alle betrokken partijen zijn ontwikkeld om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten, worden op dit moment uitgewerkt tot concrete maatregelen. Deze maatregelen worden op 16 en 17 januari 2023 aangeboden aan het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens dit overleg zullen de ministers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland besluiten welke maatregelen verder uitgewerkt kunnen worden, zodat wij aan het werk kunnen. Wij hopen u hier dus na half januari over te kunnen informeren.

Tot die tijd wensen wij u fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

SEA you next year!